Gradnja armirano betonskog mostnog luka

Ferleov postupak patentiran za Firmu Ing Büro Bung Heidelberg -Deutschland kao "Bogenklappverfahren".
Prva primjena tog postupka izvedena je u Bavarskoj 1985 na gradnji mosta preko Argentobel-a

Investitor: Strassenbauamt Kempten
Gradnju je izvela Fa. Ilbau iz Spital-a Austrija
Projektna dokumentacija: Ing. Büro Bung -Memmingen.
Recenzent (Prüfing) Prof Dr.Ing. Herbert Kupfer Uni München.
Penjajuča oplata u izvedbi Fa. Doka.
Kablovi za sidrenje i spuštanje luka : Fa. Vorspanntechnik.
Privremeni zaokretni zglobovi u peti luka : Fa. Krupp

 

Kratki opis postupka gradnje:

Luk mosta građen je od dvije polovice u uspravljenom položaju privremeno upetih u upornjake luka.Betoniranje cijelog presjeka luka slično je betoniranju stupova u penjajučoj oplati. Nakonpostizanja visine do kolovozne ploče luk je na toj visini pridržan do daljnje gradje, to jest donjegove konačne visine.

 

 

Faze gradnje luka

 

Prije betoniranja završnih taktova luk je pridržan prvim parom kablova. Zajedno sa pridržanjem u visini kolovozne ploće i djelomičnim napinjanjem tih kablova smanjeni su vlačni naponi na hrbtu luka.

Nakon završetka betoniranja zadnjeg takta priključeni su ostalih 6 kablova za spuštanje luka. Maksimalna zatezna sila za spuštenu lučnu polovicu od ca 16MN prihvačena je privremenim stjenskim sidrima u sidrenom betonskom bloku iza obalnog zida. Svaki od osam 2MN kablova prolazio je kroz čelični jaram pridržan za sidreni blok i kroz šuplje VT- Preše uprte u taj jaram.

 

Sidra

 

 

Armatura luka dimenzionirana je za slučaj nesimetričnog opterečenja prigodom betoniranja odsječaka kolovozne konstrukcije Naprezanja u luku za vrijeme gradnje i spuštanja nisu bila mjerodavna za dimenzioniranje armature. Veličina pojedinih betonskih odsječaka luka bila je oko 3.20 m a brzina gradnje 2 odsječka na tjedan.

 

 

Momenti u luku za vreme gradnje

 

Budući da je za betoniranje luka korištena samo jedna oplata, spuštena je prvo sagrađena lučna polovica za cca pola njenog puta u takozvani parkirajuči položaj.

 

 

Oplata

 

Opčenite primjedbe o postupku.

Gradnja lučne polovice opslužena je samo jednim laganim stacioniranim građ. Kranom. Ponavljanjem istih operacija gradnje u zatvorenoj konstrukciji oplate postignuta je optimalna zaštita na radu malobrojne grupe radnika.

Konstrukcija u fazi gradnje i spuštanja uvijek je statički određena.Prostor u zaštičenom krajoliku između upornjaka ostao je nedirnut za vrijeme gradnje. Kontrola zakrivljenosti gradnje luka pračena je za zaokretni kut transformiranim koordinatama svakog odsječka.

Zbog dobre geometrijske kontrole pri betoniranju lučnih polovica, nije bilo potrebe za korekturu položaja nakon spuštanja u konačni položaj.

 

 

Luk pred završetkom

 

Završni dio luka u tjemenu dužine od 1.5 m zabetoniran je u oplati i time je stvorena cjelina mosnog luka. Gradnja kolovozne konstrukcije odvijala se "polje po polje" sa oba kraja mosta prema sredini.

Iz ovog kratkog opisa vidljive su prednosti ove metode građenja prema građenju na skeli, prema konzolnoj gradnji ili metodi Cruciani (drvena rešetka ), pa se postavlja.

Opravdano pitanje zašto je stala upotreba gradje tom metodom?

Neposredno nako završetka gradnje Argetntobelbruecke pripremao je isti investitor što se tiče konstrukcije gotovo isti projekat za Wertachtalbruecke bei Nesselwang.

Na natječaj za taj most stiglo je 17 ponuda . Jedanaest Firmi nudilo je izvedbu kao gore opisani "Bogenklappverfahren" Vidi "Bauingenieur "Broj 66 od 1991, strana 351 do 361

Firma Bung Ndl. Memmingen koja je držala patentno pravo nije ga ustupila zaininteresiranim firmama iz subjektivnih razloga jer izumitelj nije pristao da se odreče svog intelektualnog vlasništva u korist jednog više rangiranog kolege u Firmi. Time je patentno pravo pokopano za cijeli dvadesetogodišnji rok.

Kod eventualne nove primjene opisanog postupka, potrebno je izvršiti neka značajna pojednostavnjenja koja se tiču u prvom redu:

Zaokretnih ležaja od betonom ispunjene čelične cijevi.

 

 

Zaokretni ležaj

 


Zatim način privremene upetosti luka u upornjak. Betoniranje luka u cijeloj visini u nepromjenjenom položaju.
Način i oprema uređaja za privremeno pridržanje luka u uspravnom položaju i konačno sam način sidrenja preša za spuštanje luka.

Stanko Ferle  | zg@klappbogen.de