• Maximalna zaštita radnika na radu u ograđenoj skeli
  • Ponavljanje istih radnji u svim odsječcima
  • Priprema armaturnih mreža na tlu i ugradnja dizalicom
  • Postizanje samo radijalnih radnih rešaka nabijanjem betona odozgora
  • Neovisna gradnja luka od radova na zategama za pridržavanje, spuštanje i sidrištima
  • Gradnja luka bez horizontalnog transporta materijala i radnika
  • Apsolutna nedirnutost prostora između lučnih upornjaka (temmelja)
  • Statička određenost gradnje luka u svim fazama
  • Optimalna geometrijska forma luka i izgled površine betona

 


Kao teškoča u primjeni ove metode građenja mostnog luka može se navesti:
Potreba suradnje sa visoko kvalificiranom firmom koja izvodi radove sidrenja u stijeni i koja ima iskustva u kontroli spuštanja velikih tereta. Kod gradnje Argentobelbruecke te radove izvodila je firma Vorspanntechnik iz Salzburga sa vrhunskom stručnosti.

Još jedan misao za kraj!
U posebnim uvjetima moguće je lučnu polovicu „zidati“ betonskim sanducima sa naknadnim sprezanjem ili dobetoniravanjem uz dodatak armature.

  Osvrt na stanje primjenjne tehnike za gradnju armmirano betonskih mostnih lukova.

1) CRUCIANI  METODA
Gradnja  armirano betonskog luka na drvenoj rešetki
Da se izbjegne deformacija noseće drvene rešetke, nanaša se beton donje ploće luka u relativno malim količinama po sektorima uzduž luka. Isto tako betoniraju se rebra i gornja ploća.
Sistem je osjetljiv na temperaturne promjene, zahtjeva rad po cijeloj dužini luka na odvvojenim sektorima.. Transport betona obavlja se posebno konstruiranom žičarom. Betonska konstrukcija nema radijalnih radnih rešeki, pa su u jednom presjeku luka betoni različite starosti.

2) KONZOLNI POSTUPAK
Gradi se samo luk u konačnom obliku u odsječcima na skeli sa oplatom.
Prije betoniranja pojedinog odsječka, sidri se skela zategama, a nakon betoniranja zategama se pridržava dovršeni odsječak luka, pa je moguće pomaknuti skelu za iduči odsječak. Betonira se također uz pomoć žičare.

3) KONZOLNI POSTUPAK SA ISTOVREMENOM IZVEDBOM KOLOVOZNE PLOĆE
Kod toga postupka nije za horizontalne transporte potrebna žičara, ali su sile sidrenja prema obali približno dvostruko veče. Radovi i troškovi privremenih kosih zatega između luka i kolovozne ploće i stupova usporavaju ritam gradnje i povećavaju troškove.
 

4) KLAPPBOGEN
OSEBINE GRADNJE LUKA  U USPRAVNOM POLOŽAJU (PREDNOSTI I MANE)
Lučne polovice betoniraju se uspravno nad temeljem (kao stupovi) u penjajučoj oplati.
Lučna polovica je privremeno upeta u temelj i u tom su području več ugrađeni zaokretni ležaji (zglobovi) koji se oslobađaju neposredno prije spuštanja lučne polovice u konačni položaj.
Nakon spajanja lučnih polovica u tjemenu, izvodi se upetost u peti luka betoniranjem zglobnog prostora.
Betoniranjem  odozgor u uvijek istoj oplati, po 2 odsječka na tjedan postižu se slijedeće pogodnosti gradnje:

Stanko Ferle  | zg@klappbogen.de